Eisen Gastouders

minimaal een diploma Helpende Zorg en Welzijn, niveau 2, of een ander goedgekeurd diploma;
de gastouder en de woning waar de opvang plaatsvindt, moeten aan de wettelijk vastgestelde eisen voldoen;
alle gastouders en hun volwassen huisgenoten hebben een Verklaring Omtrent Gedrag;
in het bezit van een geldig certificaat kinder-EHBO, welke d.m.v. het volgen van herhalingslessen geldig blijft.
WYSIWYG Web Builder

KwaliteitGastouderbureau Tante Muis zorgt voor kwalitatief goede gastouderopvang. Deze kwaliteit rust op een viertal pijlers.

1.  Alle gastouders zijn geregistreerd. Dit houdt in dat ze aan de eisen voldoen die hiernaast omschreven staan.

2. Gastouderbureau Tante Muis voert jaarlijks een aantal controles uit: evaluatie van de opvang met de gast- en vraagouder, risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (van de woning waar de opvang plaatsvindt), mogelijk onaangekondigd bezoek tijdens de opvang.

3. Gastouderbureau Tante Muis heeft een pedagogisch beleidsplan, waarin onze visie en uitgangspunten staan vermeld over verantwoorde gastouderopvang en de voorwaarden waaraan de gastouder moet voldoen. Dit moet ondersteund worden door zowel vraag- als gastouders om de opvang bij ons te kunnen laten registreren.

4. Het is mogelijk om via ons de hulp in te roepen van een ontwikkelingspsycholoog. Zij zal jou en/of de gastouder opvoedkundig kunnen ondersteunen indien nodig.

Kortom: altijd een vinger aan de pols als het om veilige en vertrouwde opvang gaat en een aanspreekpunt voor vragen en problemen.

Gastouderbureau Tante Muis is een geregistreerde vorm van opvang. Jaarlijks wordt ons bureau geÔnspecteerd door de GGD. Het inspectierapport is te vinden bij de downloads.
WYSIWYG Web Builder
WYSIWYG Web Builder
WYSIWYG Web Builder