KwaliteitHet belangrijkste punt binnen de kinderopvang is de kwaliteit. In de periode van 0 tot 4 jaar van een kind wordt er een belangrijke basis gelegd voor de verdere levensloop. De kinderen zijn nog compleet afhankelijk van wat ze wordt aangeboden en hoe ze worden begeleid in deze periode. Hoe we deze kwaliteit verantwoorden lees je verder in ons pedagogisch beleidsplan.

Het dagverblijf is door de GGD ge´nspecteerd en getoetst op kwaliteit, veiligheid en gezondheid en zal elk jaar opnieuw getoetst worden. Het Huis van Tante Muis is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificaties, zoals opgenomen in de CAO kinderopvang. Ook bezitten ze allen een geldig kinder-EHBO certificaat. We proberen zoveel mogelijk met vaste gezichten (klein team) te werken en dit ook per dag te beperken (twee personen werkzaam per groep per dag).

Alle medewerkers beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit geldt ook voor alle stagiaires. De VOG wordt afgegeven voor aanvang van de contracten en kan desgewenst opnieuw moeten worden aangevraagd tijdens het contract.

Er is voor zowel het team als voor jullie als ouders de mogelijkheid om de hulp van een ontwikkelingspsycholoog in te schakelen. Zij kan opvoedkundig meekijken en ondersteunen indien nodig.
WYSIWYG Web Builder
WYSIWYG Web Builder