WYSIWYG Web Builder
Oudercommissie

Gastouderbureau Tante Muis stelt betrokkenheid van de vraagouders zeer op prijs. Het gaat immers om hun kinderen. De oudercommissie vertegenwoordigt de belangen van de vraagouders. Vanuit dit standpunt is er een oudercommissie gevormd (tevens een verplichting uit de Wet Kinderopvang).

De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. De commissie heeft adviesrecht met betrekking tot aantal zaken, waaronder het pedagogisch beleid, de kwaliteit en klachten en tevredenheid van gastouderbureau Tante Muis. Voor de volledige taken en doelstellingen van de oudercommissie verwijzen wij naar het 'Huishoudelijk reglement oudercommissie gastouderbureau Tante Muis' en het 'Algemeen reglement oudercommissie'. Deze informatie vind je onder het kopje 'downloads'. In dit document vind je tevens informatie over de mogelijkheid om lid te worden van de oudercommissie. Interesse? Neem contact op met de oudercommissie of het kantoor van Tante Muis.

Gastouderbureau Tante Muis is tevens aangesloten bij de organisatie ‘BOink’. Deze organisatie is een belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang, maar zet zich daarnaast ook in voor oudercommissies. Voor informatie over deze organisatie verwijzen wij je naar hun website www.boink.info.

De oudercommissie is per e-mail bereikbaar via tantemuis@gmail.com.
WYSIWYG Web Builder
WYSIWYG Web Builder