Uitgangspunten:- Veiligheid & geborgenheid

- Normen & waarden

- Zelfontplooiing & groeimogelijkheden

- Sociale ontwikkeling

- Veiligheid & hygiŽne


WYSIWYG Web Builder

PedagogiekEen kind is het waardevolste bezit wat een mens kan hebben. Als je kind bij de gastouder of op de dagopvang is, moet dit een goed en vertrouwd gevoel geven. Op je werk moet je je kunnen concentreren op de werkzaamheden, zonder je af te vragen of het met je kind wel goed gaat. Hiervoor is het van groot belang dat de opvang goed geregeld is en dat er duidelijke afspraken zijn tussen vraag- en gastouder of met de groepsleid(st)er(s).

Ieder kind is uniek en heeft in aanleg veel mogelijkheden in zich. Het ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier en in zijn of haar eigen tempo. De omgeving kan een kind hierbij ondersteunen. Hoe beter de omgeving is afgestemd op de behoeften van een kind, hoe beter het kind zich kan ontplooien en ontwikkelen.

Daarom hechten wij veel waarde aan de kwaliteit van de opvang. Onze visie en de daaruit voortvloeiende uitgangspunten zijn de basis om verantwoorde kinderopvang vorm te geven. Het zorgt ervoor dat er op een bewuste manier gekozen wordt op welke manier zorg en opvoeding van kinderen vorm gegeven wordt.WYSIWYG Web Builder
WYSIWYG Web Builder

Pedagogisch Beleidsplan GOB

Pedagogisch Beleidsplan HTM

WYSIWYG Web Builder