Voorwaarden voor gastouders


- Affiniteit met kinderen
- Beschikt over een diploma mbo-2 Helpende (Zorg en) Welzijn of een daaraan gelijkgesteld diploma, geldig certificaat Kinder-EHBO, geldig identiteitsbewijs, Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en VOG voor huisgenoten van 18 jaar en ouder
- Geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
- Minimaal 18 jaar
- Onderschrijft het pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau Tante Muis
- Biedt opvang aan maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar, aan maximaal 5 kinderen wanneer zij allen jonger zijn dan 4 jaar (inclusief eigen kinderen tot 4 jaar) en maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar, waarvan maximaal twee kinderen van 0 jaar (ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd)
- Houdt zich aan gemaakte afspraken, zoals vastgelegd in de contracten
- Werkt mee aan jaarlijkse risico-inventarisatie en evaluatie kwaliteit opvang, door gastouderbureau Tante Muis
- Is zich bewust van geheimhoudingsplicht van vertrouwelijke informatie
- In bezit van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor gastouders
- Indien kinderen met auto worden vervoerd in bezit van een inzittendenverzekering en een goedgekeurd(e) autozitje(s)
- Heeft stabiele gezinssituatie en overige gezinsleden staan positief tegenover het gastouderschap.
- Lichamelijk en geestelijk gezond
- Beschikt over goede communicatieve vaardigheden, spreekt verstaanbaar Nederlands
- Is in staat kritisch naar zichzelf te kijken
- Staat open voor andere culturen en levenswijzen
- Laat kinderen niet aan iemand anders toezicht over
- Minimaal een half jaar beschikbaar
- Telefonisch goed bereikbaar
- Woning waarin kinderen worden opgevangen is geheel rookvrij
WYSIWYG Web Builder
WYSIWYG Web Builder
WYSIWYG Web Builder