Flexibel

Je kunt zelf, in overleg met je gastouder, bepalen wanneer je kind wordt opgevangen. Je bent niet gebonden aan breng- en haaltijden. In overleg met de gastouder kan er in de ene maand meer uren opvang geboden en afgenomen worden dan in de andere maand. Wij zijn net zo flexibel als jij en je gastouder.

Afspraken over allerlei praktische zaken (haal- en brengtijden, opvoedkundige zaken enzovoort) maken vraag- en gastouder met elkaar. Hierdoor heb je zelf veel invloed op de wijze waarop je kind wordt opgevangen.

Het kind kan opgevangen worden in de woning van de gastouder of in de woning van het kind. Bij opvang door een gastouder in de woning van het kind geldt een maximum van drie dagen per week. Als de gastouder in de woning van het kind meer dan drie dagen opvang biedt, moet de gastouder bij de vraagouder in loondienst en valt het dus buiten de regeling van de gastouderopvang.