Kleinschalig en huiselijke sfeer

Belangrijk in ons dagverblijf en de buitenschoolse opvang is dat de kinderen de rust en de ruimte krijgen die zij op dat moment nodig hebben

De inrichting is zo veel mogelijk huiselijk gehouden, hierbij rekening houdend met het intensieve gebruik ervan. Graag willen wij ook de kinderen het gevoel geven dat ze “thuis” zijn en zoveel mogelijk de ruimte krijgen om hun gang te gaan. Ook het ritme van thuis willen we zo goed mogelijk vasthouden. Voor alle kinderen is het van groot belang dat er rust, ruimte en regelmaat heerst. Een kind dat zich op zijn of haar gemak voelt en verkeert in een gezonde omgeving, ontwikkelt zich het best. Een plek waar elk kind tot zijn of haar recht komt!

Op het dagverblijf is plaats voor 2 groepen van maximaal 14 en 16 kinderen (de muizen en de ratten). We werken met verticale groepen met kinderen van 0 tot 4 jaar. De buitenschoolse opvang (de beverburcht) heeft plek voor maximaal 20 kinderen van 4 t/m 12 jaar (de bevers). Tante Muis is een organisatie met korte communicatielijnen. Hierdoor is er veel plaats voor een persoonlijke sfeer en overleg van zaken zowel in het team als met jullie als ouders.