Oudercommissie Dagopvang

Tante Muis stelt betrokkenheid van de ouders zeer op prijs. Het gaat immers om hun kinderen. De oudercommissie vertegenwoordigt de belangen van de ouders. Vanuit dit standpunt is er een oudercommissie gevormd (tevens een verplichting uit de Wet Kinderopvang).

De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. Als je lid wilt worden van de oudercommissie kun je contact met Tante Muis opnemen of met de oudercommissie. De commissie heeft adviesrecht met betrekking tot aantal zaken, waaronder het pedagogisch beleid, de kwaliteit en klachten en tevredenheid over Tante Muis.

Voor de volledige taken en doelstellingen van de oudercommissie verwijzen wij naar het ‘Reglement van de oudercommissie van Tante Muis’. Dit reglement ligt ter inzage bij Tante Muis.

Tante Muis is tevens aangesloten bij de organisatie ‘BOink’. Deze organisatie is een belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang, maar zet zich daarnaast ook in voor oudercommissies. Voor informatie over deze organisatie verwijzen wij je naar hun website www.boink.info.

De oudercommissie van ons dagverblijf Het Huis van Tante Muis is te bereiken via tantemuisoudercommissie@gmail.com.