Rekenvoorbeeld

Aangezien percentages en bedragen jaarlijks veranderen, kun je voor een rekenvoorbeeld het beste contact opnemen met het kantoor van Tante Muis. Bij de downloads vind je de kinderopvangtoeslagtabel. Hierin staan de percentages die vergoed worden gekoppeld aan het verzamelinkomen.

Het is ook mogelijk om via www.toeslagen.nl een proefberekening te laten maken van de kinderopvangtoeslag. Op deze manier weet je snel waar je recht op hebt.

In 2024 is het uurtarief voor ons kinderdagverblijf (0-4 jaar) € 10,25 en voor de buitenschoolse opvang (BSO 4-12 jaar) € 9,12. Het adviestarief voor gastouderopvang is € 7,75 per uur (€ 6,55 voor de gastouder + € 1,20 bureaukosten).