Medische handelingen en ziekte

De pedagogisch medewerkers zijn niet geschoold om medische handelingen te verrichten en mogen in principe geen medicatie toedienen aan de kinderen. Heeft je kind dit tijdens de opvang toch nodig, dan zal hiervoor een ‘Overeenkomst gebruik geneesmiddelen’ getekend moeten worden. Je moet dan denken aan zalfjes, pufjes, kuurtjes enzovoort. Wanneer de zorg bestaat uit verpleegkundige handelingen, dan zal er naar een andere oplossing gekeken moeten worden.

Wanneer je kind ziek is of tijdens de opvang ziek wordt, kan het niet op de opvang komen of blijven. Dit in belang van het kind, maar ook voor de rest van de groep. Je kind is in elk geval ziek bij een temperatuur van 38,5 °C of hoger. Verder worden de richtlijnen die de GGD hierin heeft aangehouden. Twijfel je of je je kind kunt brengen, dan kun je altijd overleggen met de groepsleidster.

Voor ongevallen of calamiteiten tijdens de opvang kunnen wij als dagverblijf een beroep doen op Huisartsenpraktijk Loppersum.